God is good All the time and All the time God is good…


Kay buti-buti mo, Panginoon
Sa lahat ng oras
Sa bawat araw
Ika’y laging tapat kung magmahal
Ang iyong awa’ay
Magpawalang-hanggan
Pinupuri, sinasamba kita
Dakilang Diyos at Panginoon
Tunay ngang ika’y walang katulad
Tunay ngang ika’y di nagbabago
Mabuting Diyos na sa aki’y nagmamahal

Advertisements