God is good All the time and All the time God is good…


Kay buti-buti mo, Panginoon
Sa lahat ng oras
Sa bawat araw
Ika’y laging tapat kung magmahal
Ang iyong awa’ay
Magpawalang-hanggan
Pinupuri, sinasamba kita
Dakilang Diyos at Panginoon
Tunay ngang ika’y walang katulad
Tunay ngang ika’y di nagbabago
Mabuting Diyos na sa aki’y nagmamahal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s